Cool down – להקלה בתסמיני גיל המעבר


​תגובות


הפורמולה Cool down נותנת פיתרון טבעי לתסמיני גיל המעבר:

  הפחתת גלי החום
  שיפור מצב הרוח
  שיפור איכות השינה
  שיפור הזיכרון וקשיי ריכוז
  העלאת אנרגיה
  שיפור החשק המינ